Sirok Spekter Monih Industrijskih Imod Raunalnikov-sunny came home

Hardware iMod poseduje veliko monosti iritve. Z SDK se lahko platformo raziri s posebnonamenskimi funkcionalnostmi. Do zdaj so bile pripravljene naslednje monosti. iMod vri funkcijo kontrolorja protokolov, t.j. nadomea lahko take naprave kot modbus gateway ali pretvornik serijskih portov. Na splono je mogoe vse protokole, ki jih podpira iMod, koristiti kot vir ali cilj konverzije. Modbus-SNMP iMod lahko pretvori parametre Modbus v protokol SNMP. Z uporabo naprave iMod v funkciji agenta SNMP je mona prosta struitev sveta avtomatike z IT infrastrukturo. MBus-Modbus. Najpriljubljeneji komunikacijski protokol med tevci elektrine energije, plina, merilci toplote in vode, je MBus. Za zagotovitev dostopnosti informacij s teh protokolov sistemu tipa SCADA, bo morda nujna pretvorba protokola na MODBUS. Z uporabo naprave iMod obstaja monost podpore poljubnega tevca MBus in pripetje le-tega na vizualizacijo.Modbus RTU – Modbus TCP Uporaba iMod omogoa pretvorbo protokola Modbus RTU v Modbus TCP. To omogoa varen prenos podatkov po protokolu TCP vrednosti, ki so oditavane po serijskem portu. Wizualizacija WWW Vmesnik WWW, delujo pri kateremkoli brskalniku, omogoa stalen pregled nad podatki, ki jih registrira iMod. Poleg tega je mono uporabljati vgrajeni mehanizem za upravljanje z uporabniki v cilju kontrole ravni dostopnosti zanje. Od zdaj bo prikaz modbusovih, mbusovih in SNMP parametrov na spletni strani enostaven kot e nikoli doslej. Za izvedbo strani sta bila uporabljena jezik PHP ter tehnologija Adobe Flex/Flash, zagotavljajoa tekoe in nemotene animacije visoke kakovosti. Modul za obveanje GSM/GPRS/ETHER. iMod ima zmonost izvrevanja funkcije modula za obveanje o prekoraitvah temperature, vlage, ali iz senzorjev za meritve plinov. Poleg tega vmesnik 1-Wire omogoa enostavno integracijo senzorjev, brez potrebe skaliranja le-teh. Obveanje z SMS in e-potnimi obvestili brez omejitev je mogoe definirati na zelo preprosti nain. Poleg tega lahko poljubno konfigurirate vsebine poiljanih sporoil na podlagi konkretnega dogodka. Vratca SMS Naprava ima vgrajen mehanizem vratc SMS, ki poiljajo sporoila poljubne vsebine, brez omejitev, vsebujoa trenutne vrednosti modbusovih parametrov ali tekstovne vsebine. Poleg tega obstaja monost razdelave vratc SMS z odgovori na prejeta sporoila z uporabo enostavnih shell-ovih skriptov. Modul raziritev Opremljen z binarnimi izhodi in analognimi vhodi, iMod uspeno nadomea enostavne module raziritev. Poleg tega so moni vizualizacija v kontrolni toki, daljinsko krmiljenje z ravni WWW ter posredovanje vrednosti po protokolu Modbus, SNMP ali uporabnikovem protokolu. Telemetrini modul iMod je vekanalni telemetrini modul, ki zagotavlja stalen dostop scada programsko opremo do podatkov. Ta platforma se med drugim uporablja za, registriranje rezultatov meritev, generiranje opozorilnih signalov, posredovanje podatkov o obstojeih vrednostih merjenih ali kontroliranih parametrov. Industrijski modem in router GPRS iMod v razliici z gsm telemetrijo modemom GSM omogoa napredne funkcije in konfiguracijo dela le-tega v vlogi industrijskega modema in routerja GPRS. Enostavno se lahko pridobi backup nain povezave, definira routing ali pogostost instaliranega on-line testa. Dodatno se lahko iMod konfigurira kot element omreja industrijske opreme VPN, ki bistveno poenostavlja formalne zadeve v zvezi z nakupom kartice SIM. About the Author: 相关的主题文章: